GEZONDHEID GRIFFON VENDÉEN RASVERENIGING NEDERLAND

De Griffon Vendéen zijn relatief gezonde rassen, zeker als je het vergelijkt met andere rashonden. Een van de pijlers waarop de gezondheid rust is de selectie van de goede fokdieren. In Frankrijk, maar ook in Scandinavië, waar ze nog veelvuldig voor de jacht worden gebruikt vindt een selectie plaats op basis van jachtkwaliteiten in combinatie met geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Een hond wiens lichaam, skelet of karakter het laat afweten kan eenvoudig weg geen jachtseizoen volmaken en zal niet voor de fok worden ingezet.

Er komen echter meer dingen bij kijken. Er bestaat geen levend wezen (inclusief de mens) waar geen ziekte in voor komt. Ook onze Griffons Vendéens ontkomen daar niet aan. Belangrijk is dat de ziekte of aandoening in kaart wordt gebracht door een dierenarts en of specialist en dat de bevindingen gemeld worden aan de fokker, maar zeker ook aan de rasvereniging anderzijds. De fokkers melden zelf hun bevindingen aan de club (een eis uit het fokreglement van de vereniging) maar niet iedere hondenbezitter heeft na verloop van tijd nog contact met zijn/haar fokker en dan is het van belang dat de eigenaar de rasvereniging op de hoogte brengt. Zo kunnen we inventariseren of een bepaalde aandoening vaker voorkomt dan normaal en vervolgens kunnen we daar ook actie op ondernemen.

Tot op heden kunnen we ons gelukkig prijzen dat er geen aandoening is die vaker voorkomt dan normaal zodat je van een probleem kunt spreken en laten we dat vooral zo houden met elkaar. Daar heeft de rasvereniging en de fokker een verantwoording in maar de eigenaar van de hond zeker ook!

De Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland doet daarom aan permanente registratie van alle Griffon Vendéens 's qua gezondheid. Mocht u in het bezit zijn (of geweest zijn) van een Griffon Vendéen dan verzoeken wij u het enquêteformulier in te vullen. Dit ten behoeve van de gezondheid van het ras en zodat wij een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de gezondheid van de Basset Griffon Vendéen in Nederland. Ook indien uw hond gezond is horen we dit uiteraard graag!

Wilt u ook bijdragen aan een gezondere GV? Neem dan even 10 minuten de tijd, en vul het formulier in. Wij danken u hartelijk!

Vul dit geheel in en stuur het op naar het op de enquête vermelde adres.

Briquet Griffon Vendéen