HISTORIE

Van Vriendenclub naar Stichting

Nadat in het begin van 2003 een aantal fokkers/liefhebbers van de Basset Griffon Vendéen hun lidmaatschap hadden opgezegd bij de toenmalige rasvereniging uit onvrede over de gang van zaken, ontstond er spontaan een groep van enthousiastelingen die dingen gingen organiseren voor hun eigen achterban. Het allereerste evenement, een wandeling, overtrof de stoutste verwachtingen: maar liefst 80 eigenaren en meer dan 120 honden verschenen op de afgesproken plaats. De reacties van de deelnemers was overweldigend, wat maakte dat er al gauw weer een evenement georganiseerd werd. Zo werd dus een actieve groep BGV liefhebbers geboren, die verder ging onder de naam “Vrienden van de Basset Griffon Vendéen”. Omdat de activiteiten veelvuldig met grote deelname werden bezocht moesten we de organisatie wat officiëler maken zodat ook de aansprakelijkheid goed geregeld kon worden. En zo ontstond de stichting.

De “Stichting Vrienden van de Basset Griffon Vendéen” werd opgericht op 18 juli 2006
De Stichting had tot doel:

  • Het in stand houden en verbeteren van de rassen Petit Basset Griffon Vendéen en Grand Basset Griffon Vendéen, zowel qua exterieur als op gezondheidsgebied en werkkwaliteiten, dit alles in zijn verschillende aspecten.
  • Eigenaren en fokkers van, en geïnteresseerden in, de Petit Basset Griffon Vendéen en Grand Basset Griffon Vendéen met elkaar in contact brengen en zo goed mogelijk te informeren op allerlei vlakken betreffende deze rassen en daartoe ook activiteiten te organiseren.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Nadat in november 2009 de regels van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zijn veranderd en er nu meer dan één rasvereniging per ras mag zijn, besloot de Stichting een vereniging te worden en begin 2010 was de Basset Griffon Vendéen Club Nederland een feit.

Met het aantreden van een nieuw bestuur in 2015 ging een nieuwe episode van start. Onze vereniging nam het initiatief om intensief te gaan samenwerken met de andere, oudere, vereniging. Immers, het belang van onze rassen is zonder meer gediend met ‘de neuzen allemaal dezelfde kant op’. De samenwerking zou het best gediend zijn met een volledige fusie der verenigingen. Echter dat bleek een brug te ver… De besprekingen hierover liepen vast en er werd een punt gezet achter de samenwerking.
Het bestuur van onze vereniging was daarnaast zeker bereid de fokkers van en geïnteresseerden in de rassen Grand Griffon Vendéen en Briquet Griffon Vendéen als vereniging te faciliteren op dezelfde wijze als de Petit en de Grand Basset.
Dat resulteerde in een aanvraag tot uitbreiding bij de Raad van Beheer, die na goedkeuring een statutenwijziging en een naamswijziging tot gevolg had.

Per 1 januari 2018 heet onze vereniging derhalve Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland.